DŮCHODOVA REFORMA VYŘEŠENA

Důchodovou reformu máme vyřešeno, už zbývá jediná maličkost - dostgt řešení do povědomí lidí a prosadit ji. Omlouvám se, že v následujícím textu nezmiňuji podporu porodnosti, to proto, že se to rozumí samo sebou a udělala jsem to mnohokrát jinde. Více podrobností - byť ne všechny -zde: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/ceska-fikce-socialniho-statu-cinska-duchodova-realita

Připravuji: exekuční příručka pro postižené

Jde o co a jak, pomožte s otázkami a odpověďmi,  zatím se obracejte na Den isu Rohanovou Česká asopciace povinných a jakási Linka) a právníka Člověka v tísni, nevrobili bohužel dosud žádný kloudný judikát (pokud vbec nějaký), o kterém bych věděla. Pro konjtaktpouižijte formulář níže. 

Toto je Dlužníkův rádce aktualizovaný 2014: https://anzdoc.com/dlunikv-radce-uitene-rady-tipy-triky-a-dleite-informace-pro-.html

A toto je Příručka pro dlužníka: http://www.fpomoc.cz/ke_stazeni/Prirucka_pro_dluznika.pdf

Na základě této případové studie: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/banky-preprodavani-dluhu-hypoteka-neplatici_1903201755_mat?fbclid=IwAR0D9--Ytey8_yccCMQP8LsPWBLfXnw5TagnC6K0r4pg4MuZslnyXY1GLkg 

Hodlám se opřít o trestný čin útlaku.  Přibližně takto: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/internacionalni-pomoc-international-help

bohatý dokumentární materikál, kdyby se někomu hodil: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/noticka-o-exekucich

Vzorstla vymáhaná částka na jednoho exekuovaného, když jsem o tom před lety psala, dělalo to 321 miliard na cca 860 000 exekuovaných, tedy 394 000 průměrně na jednoh. Nyní dělá samotná jistina 300 miliard, a Radek Hábl, jenž sbírá křiklavé případy, upozorňuje, že tedy celková vymáhaná částka může být 600-800 mld.  Exekuovaných je o něco méně, pod 800 000. Číli, na jednoho může průměrně připadat až milion. https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/636081/expert-o-exekucich-cesi-dluzi-300-miliard-a-bude-hur-novinku-od-benesove-zkritizoval.html  viz video pod textem.

...toto je příběh čtyř osob:

někoho, nikoho, kohokoliv a každého.

Byla jedna práce, kterou bylo třeba udělat. Každý si myslel, že  ji někdo udělá. Mohl ji udělat kdokoliv, ale neudělal ji nikdo.Kdokoliv byl přesvědčený, že ji někdo udělá. Neudělal ji nikdo, ačkoliv ji mohl udělat každý'

Kdo je bioranger a proč Serpentina

Biorangerem se může stát každý z Vás. Je to člověk, který není líný pro záchranu jiného živého a kvalit jeho života něco udělat,  Serpentinu zakládá proto, aby měl spolupracovníky. Serpentina ale může vystupovat jako levicové hnutí, ale netvrdí, že musí vstupovat do parlamentu nebo zastupitelstev, dává si záležet na tom, aby si získala slávu na výsostech svými činy i mimo tyto struktury.  Dává si záležet na tom, aby něco prosadila, aniž by politikařit musela. Jde o projekt pro lidi, pro které je málo žít z pěny dní, a kteří rádi uplatňují svůj intelekt,  dovednosti a čas na věci, které jsou všeobecně užitečné. Nezříkáme se ani toho, rozšířit  mezi kolektiv nějaké komerční nápady, protože s kým se nejlépe spolupracuje: inu s někým osvědčeným! Pokud byste i chtěli za Serpentinu někam kandidovat,  musíte si počkat na svolení, protože podmínkou jě něco předem dokázat a souladit s idejemi, na nichž je Serpentina založena, znát již hotovou práci biorangera.  Poradním orgánem biorangera je archipelág - poradní sbor filozofů, z nichž někteří jsou již dávno mrtví. Půvab a prekérnost  Serpentiny spočívá v tom, že pro pravičáky jsme moc levicoví, za to pro levičáky moc pravicoví. Ale středoví určitě nejsme, ta cesta je dost nekompromisní. A také ten hlavní program není ani typicky levicový.

Biorangerovo krédo: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/jeden-vyjimecny-ksaft-coby-kredo-pro-thinktank-cesta-centrum-pro-socialne-trzni-ekonomiku-otev

Blogy biorangera jsou v počtu přes 750 kousků na Vaše věc, jméno amiourful, na Britských listech (Kateřina Amiourová), na Zvědavci - i přeložené, na netsocanu, a leckde jinde.  Od toho kréda vede i cesta na formulář kontaktu. články jsou o ekonomice,  sociálních záležitotech, bezdomovectví a exekucích, chudobě, nezaměstnanosti, bankách a monetárních reformách, o Africe a migraci, o Ukrajině, Latinské Americe, Rusku a Číně, USA, NATO, Blízkém a Středním Východu, hodně o fake news a společenském útlaku, o válkách a válečném štvaní, o 11. září, o zemědělství, o zdravotnictví, o církevních restitucích, podnikání, bydlení, o vynálezech a vynálezcích, teroru, Palestině, očkování a farmakovigilanci, katastrofách,  životním prostředí, klimatu,  eugenice, euru, právu a referendu a demokracii, zdraví, muslimech, opovrhovaných umělcích,  neuralgických bodech historie, samoživitelkách, invalidech, potravinách a důchodech! Stránky postupně budou roztříděny tématicky a představeny zde. 

Serpentina i bioranger mohou spolupracovat s dalšími hnutími či stranami, věci  není na překážku nic, nutná je shoda alespoň na některých bodech podnět. . V minimální míře je možná spolupráce jen nad jediným projektem zahrnutým do činnosti. 

Serpentina i bioranger si musí uchovat svůj herní charakter! 

Ale pozor, samo se to nerozjede, pokud chcete levicovou politiku, tak se přidejte. Ta kamenná stranická je již drahně let mrtvá. Šiřte, prosím, zvěte další lidi. 

Nevěřte především tomu, že současný stát je  schopen své hrubé chyby a omyly opravovat,  opravy vyžadují razantní postup občanů. Ale občané jsou nečinní. Nic takového jako naivní demokracie neexistuje, Proto také žádnou demokracii nemáme. A kvůli tomu tu je bioranger. Aby tahal lidi z loje, aby jim ukazoval cestu, aby cesty probourával.  A bez zájmu o lidi a jejich potřeby to nepůjde.

Ještě ovšem pro oficiální založení nemáme 1000 podpisů, dáváte-li projektu nějakou šnaici, ozvěte se, požáám vás o podpis nebo o pomoc se sběrem podpisů-. 

Jak je to vážné s naší levicovostí - tradičně kapitál podporoval pravici, proto, ale nyní to již není pravda, vybírá si vždy ty nejglobalističtější jedince na bou strnách. Naše rozhodnutí je bojovat proti sociální i jakékoliv jiné eugenice globalistů.- Proto. 

Organizační doporučení a etika

Můžete se připojit jako jednotlivci, nebo jako jiné existující hnutí, za účelem zvládnutí více práce. Nejste-li omezeni v pohybu tak, jako já, obklopte se lidmi,dalšími, ktří nemusí být Vašimi původními známými, ale od kterých se Vám dobře budou črpat poděnty, myšlenky, inciativa a se kterými se vámbude dobře spolupracovat, které budete mít rádi. Diskuze veďte jednoduše - buďte k sobě až přehnaně slušní ale slovo má každý, kdo se přihláísí, mluví tak dlouho, dokud drží dejme tomu krabičku sirek, tu pak hodí dalšímu, kdo je na řadě. Dochází knovému hlášení se o slovo. Takto se postupuje při probírání jednotlivých témat. Neplácejte, netrpte plytkost. Vyhněte se krasořečnění. A věřte tomu, že s mnoha dnes Vám neznámými lidmi, s nimiž budete dělat něco doopravdy, Vám může být lépe, než s mnoha známými z profáního života. Nevyhýbejte se kontaktům! Jednotlivé skupinky se buď úkolují samy, nebo sbírají podměty v informacích zpracovaných biorangerem. Dávají o sobě vědět prezentacemi,m. třeba na webovkách Simple site. Posíláme si zpravodajství skrze kontaktní formulář zde nbbo kdyby nefungoval tak skrze kontaktní formulář na Vaše Věc u mého profilu. Podněty pro práci budou zveřejňovány také zde, pod nadpisem Podněty. Pokud byste jako kolektiv chtěli někam kandidovat, konzultujte to se mnou, na předních místech by měli být lidé, kteří ovedli kus práce, na nevolitelných mohou být sympoatizanti.  Porovnat se co do pořadí musíte hlasováním celého kolektivu či kandidátky mezi sebou.. 

Jako etiku doporučuji desatgero švýcarkých žlutých vest: 

Švýcarské DESATERO ŽLUTÝCH VEST Hlavní směry žlutých vest Švýcarsko 01. Lidstvo je naše největší dobro. Každá žlutá vesta je považována za ochránce lidskosti. 02. je důležité chránit přírodu, protože je to kolébka a zdroj života lidstva. Být žlutou vestou je synonymem pro respekt a péči o naši planetu zemi a solidaritu se všemi jejími formami života. 03. Nenásilí je taktika žlutých vest. Není žádné násilí ze strany žlutéých vest. Hnutí žlutých vest není zodpovědné za taktická rozhodnutí jiných organizací a je solidární s těmito organizacemi, pokud pomáhají žlutým vestám a jejich aktivitán na podporu požadavků žlutých vest. 04. Každá žlutá vesta mluví sama za sebe. 05. Zdvořilost, empatie a přístupnost pro ostatní. 06. Každá žlutá vesta se zavazuje uznávat svobodu a osobní integritu jako největší výhodu ze všech. 07. Nikdo nemůže být znevýhodněn nebo preferován kvůli pohlaví, původu, jeho rase, jazyku, vlasti a původu, víře, náboženskému nebo politickému přesvědčení. 08. Každá žlutá vesta také bojuje za další žlutou vestu a stojí za ní. 09. Doopravní žluté vesty nejsou na nošení v kanceláři odborové unie a nemůže být součástí žádné politické organizace nebo odrážet názory strany, nebo jiné organizace během nošení. 10. Nejsme jen lidé. Jsme děti této země.

Podněty k činnosti, rubrika se bude rozšiřovat!

Toto jsou jendoporučení, akutní potřeby, které cítí bioranger, pustit se můžete do čehokoliv, co cítíte, že je k něčemu někomu dobré. Dejte ale o sobě vědět, mohu poradit, dát vědět dalším.

1) jedním z dlouhodobých úkolů je zajistit bezdomoveckou vesičku pro bezdomovce, hledají se pozemky v obcích, jež by byly ochotné je věnovat buď z lidumilství starým a nemocným na dožití, nebo šikovným rekvalifikovaným řemeslníkům, Prototypy domků se mohou stavět podle projektů brněnské architektury, ocž zprostředkuje hlina.info, jež také zajišťuje rekvalifikační  kuzy pro zedníky hliněných , ale třeba i dřevo-nebo slaměno hliněných domů, proplácené Útřaem práce, tento rok začíná první kurz 11.4. a je nutné na něj dostat co nejvíce lidí, ale pokud se sežene zájemců větší parta, uspořádají nám kurz třerba speciálně pro nás, bydlí a jí se nízkonákladově, úřad  práce na to může připět tzv. dávkou bezodkladné finanční pomoci. jak tyto techniky vypadají: greenhomebuilding.com. Nejlepší je, když si bezdomovec vytvoří partu ještě se dvěma kamarády, protoře jsou zvlášť rekvlifikační kurzy na hliněné podlahy a hliněné omítky. A tři kurzy jednomu člověku úřad práce neproplatí. Myslete ale na to, že pro každého to není, někomu by se taková práce nelíbila, nebo by jí nehověl. Také - alkoholiků a narkomanů je mezi bezdomovcci jen 1%, ale 2/3-3/4 na ulici onemocní psychiatricky, pro ty to vhodné není! 

2.) Dalším z úkolů je přmluvit ministerstvo pro místní rozvoj, aby se věnovalo levnému 3D tisku domů pro bezdomovce, v blogu Hygge (Vaše Věc.) Mají předsudky, že by vznikla další vyloučeniá lokalita, jsou přesvědčení, že sociální bydlení není pro bezdomovce, protože ti "nejsou kompetentní k bydlení". K projektu SOS bezdomovecké vesničky,m či městečka vznikne blog, kde bude návrh pro lidi úplně bez peněz.

3) z krátkodobých je zapotřebí se poprat za stanovění mezí lichvy s poslanci vládních stran. Napsala jsem k tomu blogy -hledejte na Vaše Věc "lichva". A nezpomňte, že je i exekuční resp. exekutorská lichva! 

4) Z dlouhodných: opravdu se seznamte s monetaritickými zdroji mého prvního a nejstaršího blogu na Vaše Věc. Bude se Vám to dlouho usazovat, ale to užijete.

5.) Podnět pro pravidelnou činnost, šiřte poznatky o dvou utilitách pro exekuované z blogu "Dvě zprávy -" mezi exekuované a o dávce bezodkladné finanční pomoci pro bezdomovce. Dejte vědět poslancům a ministrům, že dětské eekuce jsou věc protiprávní již teď a jejich příčinou je netrestání xekutorů za protiprávní činny.

6.) Podnět pro partu, co má alespoň trochu peněz, se týká zvrácení církevních restitucí Ideu mám. Advokáta seženu schopného, ale on si bere 1900 na hodinu. A nelze uělat ani nějakou formální chybu. Aktuálně jsem v invalidním důchodu, to neutáhnu.

7.) Podnět aktuální - jde o sestavení Charty pomoci bezdomovcům, pod níž vyhodnotíme a dáme vědět, která z organizací se pod ni podepsala a která ne, protožte tu jsou takové, které nevěří Maslowovi jeho pyramidu psychických potřeb, čili že bez bezpečného domova nemohu získat nebo udržet práci, ani se vyléčit, a to nemluvím o těch, kteří jsou již příliš vetší, přestárlí a morbidní a nelze od nich očekávat nic jiného,než že budou potřebovat někde prostě dožít nebo si alespoň několik let odpočinout.  Těm nikdo totiž nechce posložit doopravdy a schovávají se za pokrytectví, že je třerba ověřovat, zda poskytnutí přístřeší pomáhá. S tím je nutné udělat konec, a také je zapotřebí nabrat na vidle zastupitelstvo Brna,jež vypovědělo podporu projektu Housing First.

8.) Také by mi někdo mohl kvalifiovaně poradit, co s webem, aby za něco stál. :D A umíte-li progamovat,m zkuste navrhnout apliaci ve stylu kiva.org nebo zopa.com

9.) Poptávejte se a stopujte, možná naleznete nějaké uplatnitelné případy seigniorage, aby mohlo být postaveno mimo zákon: tedy: seigniorage je panské.Kupř. jste zvyklí říkat kolik máš kredit? Dobi sis kreidit? Správně byste měli říkat kolik jsi jim poslal kredit, protože kredit udělujete vy mobilnímu operátorovi, a ne on vám. A to je právě to seigniorage, psychologický podvod a zneužití dominantního postaveníé proti zájmůmsmluvní strany. Protože vy jste vydal peníze ale ne za nevyžádané služby,jako je zabavení kreditu nevyčerpaného v uričtém časovém období nebo zasílání sázkových her do mobilu Vašeho dítěte, případně spojování s voláním z červených, oranožových či červených linek.Protože e nenajde případ,, kdy to stálo dotyčného alespoň 5000 (a na budoucno 10 000), nedá se to dát k soudu. Protože kdo má telefon"s kreditem_L, tennedobíjí tak,aby přišel o 5000-10 000. Je nutné se obrátit na Telekomnikační přad, a větší váhuz to budemít, pokud bude oznamovatelů a stěžovatelů více. . .

10.) Připomeňte vládní koalici také zasmrádlé body z pravicového programu , nehájeného naší pravicí: a opravu kupříkladu čekají - zákon o tom, že se platí DPH i z neproplacené faktury, zákon o tom, že abyste na podniku vymohli spornou dlužnou částku, musíte u obchodního soudu složit nejprve této částky polovinu, či zákon o tom, že v případě úvěru se nejprve platí daň a až pak je možníé odečítat peníze na splátky dluhu - tj,. peníze, ač půjčené, nejsou povžovány za normální nákladovou položku! A co teprve ustanovení, že zákazník neplátce DPH ruší za zaplacení DPH, které kupci zaplatil.

11.) Můžete-li někde, publikujte, a připomínejte Maláčové, ýe se čeká jen na přepočítání spotřebních košů pro životní a existenční minimum,kde byste rádi viděli i náklady na bydlenía ovoce a zeleninu! podívejte se dosavadnímu koši hlouběji na zouýbek! (blog Já čekám dál...)

12.) Pokud znáte lokalitu, jež se v nedávné době stala obětí živlů, zahajte kampaň za to, aby lidé byli plně odškodňováni státem a ne pojišťovnou, ale emisí bezdluhových peněz - náklady na bynkovku jsou 7 Kč a opravdu není v nepořádku nahradit účetně zlikvidovaný majetek přímým vtupem do primární sféry výroby, obchodu a služeb (viz blog záplavy, povodně na VV').

13.) Bude zapotřebí napravit otřesná poravidla vyměřování invalidních důchodů z Drábkovy éry. Jak na to. Hledejte na 'VV blog "invalidních důchodů".....

14.) Bojujte proti tomu, aby exekuce řešené prodejem  nemovitost porušovaly zásadu přiměřenosti, čili žádné prodeje domů kvůli 50 000 Kč! (Baojím se však, e je to záležitost vadného exekučního řádu, s nímž se dosud nikdo nedostal k mezinárodnímu soud, aby ho zrušil. Je nutné pomoci na svět judikátům! )  Také bojujte proti blokování účtů exekuovaných živnostníků! Nemohou pracovat! 

15.)  Poptávejte se lidí z obecních domů, kde jsou volné byty.  STopujte nezajímavé obecní pozemky, na nichž by mohla vyrůst bezdomovecká SOS vesnička, městečko. 

16.) Mapujte genocidu, zejména exekuční, ale i jinou, stopujte, veĎte si záznamy, analyzujte příčiny. 

17.) Sbíráme jakékoliv případy zneužití dominantního postavení k aktům, ke kterým nedala protistrana výslovný souhlas a které jsou přímo proti jejím zájmům. Jednak kvůli vytovření judikátu nepřípustnosti a nejlépe k uzákonění protiprávnostgi takovéhoto jednání, jemuž se říká "panské" neboli seigniorage. 

18.) Ve vývojové fázi jsou judikáty k trestnému činu útlaku ve vci exekucí, jež právě vyvíjím.  Jde jednak o vypadnutí ze splácení hypotéky či splácení úvěru, jednak o exekuční řád, který  nechává rozhodování o  správnosti chování exekutoéra na exekutorovi.  K tomu přibude článek právě zde, natéto stránce.S návodem. 

Metodická doporučení - rubrika se bude rozšiřovat

Pokud se rozhodnete za některý z bodů podnětů lobovat, udělejte to nejraději osobně a nejlépe v místě svého bydliště u všech poslnaců a senátorů, kteří tam mají kancelář.  Běžte tam dobře připraveni a vybaveni argumenty, připravte se na odporné jenání a argumentační podrazy. Až teprve projdete tímto kolečkem, budete silnější, abyste mohli argumentovat poslancům po maiilu nebo na ministerstvech. 

Nezříkejte se působení v jakémkoliv tisku, regionálním i nadregionálním, alternativním i mainstreamovým.  Věřte tomu, že tamější novináři budou raději, když s vámi budou moci udělat rozhovor, než aby vás pouštěli do své branže. Na to je ale lépe si připravit půdu nějakou demonhstrační akcí, u příležitosti jakýchkoliv městských oslav nebo jakkoliv jinak. musí vás políbit můza, protože já aktuálně mám jediný nápad - zvolit si cílovou skupinu, které zájmy budete hájit a pomáhat jí pravidelně.  Rozhovor se potom může odehrát z titulu takto posílené autority - protože se vyskytne příležitost, kdy budete moci rozeslat tiskovou zprávu. Rozhovor však ani nemusí být s Vámi, dbejte na to, aby Vaši příznivci měli dost informací a v matérii se dobře vyznali! 

Ani v jednom všk nespočívá těžiště vaší činnosti - to je opravdu v tom, že získáváte v místě příznivce  sympatizanti, s nimiž se stýkáte a podněcujete k dalším nápadům a aktivitám. A pamatujte si, často můžete pomoci snadno právě tím, že jste exkluzivně informovaní' 

Necháváte se vést emocionální dynamikou skupiny k dalším a dalším projektům a aktivitám. Nezapomeňte však, že vy jste podněcovatelé těch pochodů.  Sžijte se s nimi a v šímešjte si jejich potřeb a dispozic! 

 

Archipelág

Albert Schweitzer, Giacinto Auriti, Silvano Borruso, Silvano Agosti, Sergio Di Cori Modigliani, Sandro Pascucci, John Muthukat, Umair Haque, Josef Mikovec, František Stočes.Karel Kamalanand Černík, David Marenčák. Filip Pivoňka, Ján Sebíň, Marek Hrubec a další přibudou.

Očkování a nežádoucí účinky i léků

Všude jsou bohaté odkazy, jen to není moc tříděné!

MMR a autismus, i jiné odkazy: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/richard-herrmann-ockovani-vakciny-jako-marketing-pro-suv

Dobrovolnost obecně a náhlá úmrtí: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/martinkova-povinne-ockovani-je-paskvil

Farmakovigilance obecně a Gatesovy vakcíny proti tetanu, pozor, zdá se, že ministr Vojtěch ukončil výrobu domácí protitetanovky: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/farmakovigilance-je-o-lekove-bezpecnosti

Chřipka jinak, o vakcíně a jiné možnosti pomoci při komplikovaných případech, na něž se umírá: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/na-chripku-se-v-cechach-umira-zbytecne

Obrna - případy paralýzy: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/zradne-ockovani-pripad-obrny-na-papue-nove-guineji

Očkování proti Human Papiloma Virus, HPV, neboli Gardasil, Silgard, Cervarix: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/vakcina-proti-hpv-zabiji

O odškodnění za očkování: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/vakcinacni-cynismus

Jak dál: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/dalsi-prusvihy-s-ockovanim-ustavni-soud-pomuze-i-ockovanym

Aktuální, dosud nezpracované do článku: https://www.facebook.com/notes/kateřina-amiourová/vakcíny/10157977195077656/

Nejaktuálnější článek o očkování: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/iniciativa-pre-uvedomenie-si-rizik-ockovania-oz-podava

Průlomový judikát, Robert F. Kennedy uspěl u soudu s žalobou , že za 30 let od roku 188. kdy to měla přikázáno (před tím to také nikdy neudělala), neprovelda americká HHS ani jeden bezpečnonstní test ani u jediné vakcíny: https://www.prnewswire.com/news-releases/ican-vs-hhs-key-legal-win-recasts-vaccine-debate-300712629.html

Některé další nežádoucí látky a účinky:

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/mila-bis-vyvratte-tuto-fake-0

v potravinách:  http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/varov-ny-vzkaz-z-ceskych-laboratori-o-jogurtech-modifikovanych-skrobech-gmo

v záření: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/brusel-rekl-5g-ne

K SOUČASNÉ  EPIDEMII NOVÉHO SARS, neboli 2019-nCoV: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novy-sars-se-muzw-velmi-rozsirit-behem-cinske-novorocni-oslavy-zvyknete-si-pouzivat-rousky

vše o mRNA vakcínách proti koroně: https://www.facebook.com/notes/kate%C5%99ina-amiourov%C3%A1/vakc%C3%ADny-mrna-a-korona/10159583494132656/ a http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/depopulacni-demagogie-vakciny-jak-co-delali-cinani

Name*
Email address*
Message*

ukázka koncepční "politické" činnosti, dávno uschlá tráva

vyrobeno v době, kdy bylo lze jakžtakž doufat, že z pirátů vzejde něco užitečného (asi tak v roce 2011), vzešlo okamžitě to, že nebyli lidé, kteří byletáky vylepili, protože u pirátlnikoho k práci nenutí.